Bjønngardn

Søndre Bjøntegaard kalles Bjønngardn lokalt. Den er en av dalens eldste med historie tilbake til 1600 tallet og en unik, fredet Østerdalsstue datert til år 1520. Gården drives av agronom og lege Knut Erlend Hagen og har 162 dekar dyrket areal, ca 4000 dekar skog og ca 20000 dekar utmarksareal på fjellet. Det er 2 setre, Bergvollen og Nysetra, hytter og naust på Fiskevollen og hellott i Sølensjøen og Missjøen.
Hovednæringen på gården er utmarksnæring,dvs utleie av hytter og setre og produksjon av fornybar energi i Kverninga Kraftverk. Det er et småkraftverk med en årlig produksjon på ca 8 GWh. Jorda leies for det meste ut til potet - og kornproduksjon, men noe drives i egen regi med grasproduksjon for salg og til eget hestehold. Jaktutleie gjøres i regi av Østagrenda Jakt og Fiske SA og kort kjøpes på Jaktspot.no og Fishspot.no. Fiskekort kan også kjøpes i bommen. Nøkler til hyttene hentes etter avtale på gården.
              Flere bilder fra Bjønngardn.  (Klikk på bildet for å se større bilde)
 
       Til hovedsiden
Design og utvikling